Werkzaamheden

Onze Werkzaamheden

Wij doen verschillende werkzaamheden door heel Noord-Holland. Zo kun je ons in Beverwijk tegenkomen maar ook in Enkhuizen of langs de kust bij Bergen.

Wij werken voor verschillende grote opdrachtgevers. Dit zijn dan aannemers die werkzaamheden uitvoeren voor bijvoorbeeld een gemeente of het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier.

Maar wij werken ook voor een heel aantal particulieren of bedrijven die aan een sloot gelegen zijn. In samenspraak kunnen we dan goed afspreken wanneer er gemaaid wordt en met welke machine.

De werkzaamheden voor gemeente en HHNK zijn in verschillende rondes uit te voeren in een jaar. Zo is er een voorjaarsronde in juni/juli en een schouwronde in september en oktober. In deze perioden is het belangrijk dat de sloten schoon zijn voor de aan- en afvoer van water in de gebieden. Wij maaien dan veel waterplanten weg en zorgen dat de sloten begaanbaar blijven voor plezierboten.
In de winter wordt er riet gemaaid.

(De foto is van een sloot met watergentiaan, welke uiteraard nog schoongemaakt moet worden door de maaiboot)

Close Menu